tiistai 20. syyskuuta 2016

Elämäntehtävä

Keskustelemme asiakkaiden kanssa usein siitä miksi ja mikä tarkoitus on heidän kokemillaan asioilla. Kun haastavia tilanteita ja asioita tapahtuu, ei välttämättä ensimmäisenä tule mieleen sen henkinen merkitys tai elämää suurempi tarkoitus. Sen ymmärtää sitten vasta myöhemmin (jos haluaa ymmärtää, oppia ja kehittyä).
Tilanteiden keskellä olevalla ei ole voimavaroja tällaiseen "suurempaan" mietintään, vaan kaikki energiaresurssit kuluvat selviytymiseen käsillä olevasta tilanteesta.

Selvänäköisessä enkeliopastuksessa pystyn välittämään tukea, tuomalla opastavia viestejä, joissa kerrotaan taustalla vaikuttavista merkityksistä. Kuinka jokaisella tapahtumalla on tärkeät oppinsa ja mahdollisuutensa muutokseen. Näihin kanavointeihin välitetään myös voimaannuttavaa parantavaa energiaa.

Elämäntehtävä nousee usein kanavointeihin. Tapahtuneiden asioiden jälkimaininkeina syntyy useimmiten mahdollisuus alkaa syventyä tehtäväänsä entistä vahvemmin. Ihminen ikään kuin astuu sisään elämäntehtäväänsä.

Voimia tarvitaan vaikkapa esim. "muurinmurtajan" tehtävässä, jossa ei ole pöytää valmiina, vaan kaikki pitää laittaa alkuun ja käyntiin omilla resursseillaan. Pahimmassa tapauksessa myös vastustuksesta huolimatta.
Elämäntehtävissämme olemme myös "hoitajia", "opastajia", "oikeudenmukaisuuden tuojia", "ilon tuojia", "lohdutuksen ja tuen tuojia", "rakkauden välittäjiä", "palveluksen tekijöitä" jne....

Ymmärrys oman elämän tehtävästä ja merkityksestä rohkaisee ihmistä kulkemaan omalla polullaan enstistä tietoisemmin ja rohkeammin!

sunnuntai 24. heinäkuuta 2016

Asiakkaani muistolle

Tuoreena mielessäni tällä hetkellä on pitkäaikaisen asiakkaani hiljattainen kuolema. Vaikka takanani on jo vuosia asiakastyötä opastamisen ja hoitojen merkeissä, koskettaa tämä silti, koska ehdin tuntea asiakkaani 12 vuotta. Hän kävi hoidoissa vaihtelevin aikavälein, välillä meni pitkiäkin aikoja, ettei hoitoa tarvittu ja sitten taas saattoi olla muutamia hoitoja peräkkäin. Koska kyseessä oli vanhempi henkilö, jolla oli useampi sairaus kävin tarvittaessa myös hänen kotonaan. Hänen sairauksiansa hoidettiin perinteisen terveydenhoidon puitteissa ja näistä minun luontaishoidoistani hän kertoi saavansa lievitystä kipuihinsa. Hoitojen jälkeen oli kuulemma helpompi olla.
Meillä oli hieno yhteistyö, jota tohdin kuvata asiakassuhteen lisäksi myös ystävyydeksi.
Halusin olla hänelle avuksi ja tueksi kehoa kovasti koettelevalla elämänpolullaan. Hänellä ei ehkä ollut niinkään tietoisia henkisiä kokemuksia, mutta noudatti omassa elämässään herkkyytensä antamia viestejä - käyttäen intuitiotaan ja herkkyyttään elämänopastajana.
Poislähtö oli äkillinen ja yllättävä ja pysäytti minut miettimään elämää ja kuolemaa taas jälleen. Näkemykseni mukaan tämä asiakkaani osasi nauttia elämästään niin hyvin kuin se niissä olosuhteissa oli mahdollista ja hän eli mahdollisimman täysipainoista ja omaehtoista elämää, loppuun saakka. Voisi sanoa, että pääsi lähtemään saappaat jalassa.

Koska olen ollut alalla jo aika kauan, on kuolema korjannut satoaan asiakkaissani aiemminkin. Heistä tulee heti mieleen noin viisi muutakin ihmistä, joiden tukemisessa olen saanut olla mukana kuolemaa edeltävinä vuosina. He olivat tietoisesti henkisellä polullaan ja pyrkivät toimimaan loppuun saakka valon ja rakkauden kautta. Sain tuoda heille hoidoissani viestejä sekä parantavaa energiaa, tueksi ja ymmärrykseksi.

Kaikista näistä pitkäaikaisista asiakkaista tuli ennen kuolemaansa ystävyydellisiä ihmissuhteita ja niin siinä kävi, että kuoleman jälkeen sain heiltä henkiviestejä - kiitokseksi ja palautteeksi työstäni heidän kanssaan.  Ajattelen heitä, kuin myös tätä hiljattain poistunutta ihanaa ihmistä, suurella lämmöllä. Koin heidän kaikkien olleen itsekin enkeleitä täällä ollessaan.
Henkisen kasvun tutkiminen ja edistäminen veivät heitä jokaista kohti rakkaudellista elämäntapaa ja sitä myöten pääsivät etenemään rauhan, rakkauden ja luottamuksen kautta valon maailmaan. Hyvää matkaa ystävät hyvät, ehkä kohtaamme vielä! :)

P.S.  Tervetuloa jatkossakin blogini lukijaksi kirjoittautumalla lukijaksi vasemman palkin alalaidasta!
Pidän myös toista blogia osoitteessa  aurinkokanava.blogspot.fi 

sunnuntai 12. kesäkuuta 2016

Ennustamista vai kanavointia?

Vanhan energian ajassa (ennen 2000-luvun alkua) uskottiin selvänäkemisen kyvyn olevan vain tietyillä "valituilla". Uudessa energian ajassa tiedämme, että jokaisella on mahdollisuus käyttää selvänäköisyyttään jos on valmis tekemään itsensä ja taitonsa hyväksi tarpeellisia muutoksia sekä harjoituttamaan välinettään.

Uuden energian ajan ohjauksessa on kyse viestien ja parantavan energian välittämisestä, jolloin on  luonnollista käyttää itsestään "välittäjä" -termiä. Englanninkielisissä maissa tästä käytetään sanaa "channel" eli kanava. Kanavointi-sana onkin yleistymässä myös meillä kuvaamaan tapahtumaa, jossa näkijä välittää viestiä tai parantavaa energiaa henkimaailman korkeimman valon lähteestä/valon auttajilta. Kanavointi-sanasta tulee  ilmi myös se tärkeä asia, että energia ei ole henkilön omaa energiaa (mikä ei välttämättä ole korkeavärähteistä), vaan se on korkeimmasta välitettyä valon ja rakkauden parantavaa energiaa. Sitähän meistä kukin oikeasti tarvitsee!

Ennustaminen-sanaa käytettiin vanhaan aikaan - kyse oli mystisestä kyvystä, jonka lähdettä asiakas ei välttämättä uskaltanut edes kysyä. Valmiin tulevan ennustaminen ei auta ketään. Siitä tulee voimakas suggestio, joka voi alkaa toteuttaa itseään.
Uuden ajan toimintatapana näkijä välittää apua tarvitsevalle parantavaa ohjausta/viestiä valon auttajilta, jolloin hän saa lisää tietoa/voimia tehdä tarvittavia muutoksia elämässään. Me selvänäkijät olemme eräänlaisia "vahvistimia" hänen omalle korkeimmalle viisaudelleen. Tilanteeseen virtaa myös voimaa, jonka avulla asiakas ymmärtää ja näkee asiansa laaja-alaisemmin sekä oivaltaa mahdollisuutensa muutokseen ja elämänsä parantamiseen.

Jokaisen meidän elämänpolulla on haasteita odottamassa, jotka ovat suuria oppeja ja kasvun mahdollisuuksia. Tarkoitukset niihin selviävät usein vasta jälkikäteen. Etenemme ja kehitymme henkisinä olemuksina askel-askeleelta kuitenkin aina hyvin tarkoituksenmukaisesti.
Hankalassa elämäntilanteessa kulkevalla ei energiat riitä korkeimman mahdollisuutensa näkemiseen, mutta  selvänäkijän luona voidaan sitä hänelle välittää - uskoa, luottamusta ja voimaa oman elämänpolkunsa rakentamiseen ja sitä pitkin kulkemiseen! 
Omaa työtäni kuvaa parhaiten sanapari "selvänäköinen kanavointi", jonka aikana välitän henkilökohtaisia kanavoitua viestejä sekä parantavaa energiaa.

tiistai 5. huhtikuuta 2016

Pienten lasten siirtymät

Viime aikoina on ollut aiheena useamman kerran pienen vauvan kuolema. Omainen on ottanut yhteyttä saadakseen tietää vastauksia kysymyksiinsä pois mennyttä lasta koskien.
Vaikka tiedän kuoleman olevan vain siirtymä toisenlaiseen olomuotoon, koskettaa lasten kuolemat minua, olenhan itsekin äiti, eniten. Toisaalta, tietäen uuden ajan lasten valtavan viisauden ja kristallinkirkkaan energian, on minulle selvää, että näissä tapahtumissa on takana tärkeä tarkoitus.

Siinä hetkessä ja kauan senkin jälkeen kun pieni lapsi on poistunut tältä tasolta, tuntuu, ettei mikään sana tai teko kompensoi surua millään tavoin.
Tiedän kuitenkin, että tapahtuneen tarkoituksenmukaisuus aukeaa omaiselle vasta myöhemmin, suurimman surutyön jälkeen. Aina on löytynyt se tärkeä muutos, jonka pienen (tai suurenkin) ihmisen poistuminen on aikaan saanut omaisissaan ja lähipiirissään.


Perheen elämä muuttuu täysin. Uudenlainen arvomaailma astuu elämään ja tuo uutta syvyyttä ja henkisyyttä täällä oleville.
Pienistä poistuneista, puhtaista lapsisieluista, pidetään henkimaailmassa hyvää huolta. He eivät ole siellä yksin, vaan heidän oppaansa ja enkelinsä ovat siellä kanssaan. 
Voimalause, jonka huomaan näissä surullisissa kohdissa sanovani: "Mikään ei tapahdu ilman tarkoitusta! Ja kun suurin suru väistyy selviää tämän kaiken tarkoitus."

sunnuntai 6. maaliskuuta 2016

Energiat myllertävät

Iloa nostaa energiaa!Lisää kuvateksti
Viime aikoina on ollut ilmassa energioiden ryöpsähdyksiä asiakkailtakin. Paineet nykyisissä suhdanteissa sekä siitä aiheutuvat purku-toimenpiteet kotona muokkaavat asioita. Monet tuntuvat olevan tosi
väsyneitä, lähes uupuneita kaiken alla.
Meillä on suuri puhdistus meneillään, katsommepa sitä miltä kantilta tahansa. Maaenergia on puhdistumassa, luonto tekee omaa työtään kokonaisuuden hyväksi. Asioita tapahtuu ja tuntuu, ettemme voi niille mitään. Siinä on luonnon oma järjestys ja puuttuminen kokonaisenergian vaatimalla tavalla.

Talousasiat painavat hartioilla, ihmiset tuntuvat odottelevan ja olevan varpeillaan. Olisi tärkeää muistaa elää elämäänsä jokaisen päivän osoittamalla tavalla - jatkuva varuillaan olo väsyttää. Emme voi tietää kuinka kauan (vuosia) tämä suhdanteiden tasapainottuminen tulee viemään. Ilman muuta suhteellisen kauan, koska tarve muutokseenkin on kerääntynyt vuosien ja vuosikymmenien aikana. Ei se palaudu ja parane ihan hetkessä!

Joudumme korjaamaan aiemman huolettoman elämäntapamme jälkiä ja palailemaan yksinkertaisempaan/luonnonmukaisempaan elämäntapaan. Niin fyysinen kuin tunnetasonkin muutos vie oman aikansa. Muutokseen voi suhtautua mahdollisuutena, vaikka toiset mieltävät sen uhkaksi. Maailma ei voi muuttua, jollei mikään meissä muutu!

Kaikki yllä mainittu muutos tuo tarvetta tunne-energian purkamiseen ja parantamiseen. Kaikilla ei välttämättä ole siihen oikeaa kanavaa. Itse toimin yhtenä kanavana monille. Hienoa kun voin auttaa!
Kanavointien päälle tulee usein ohjeita energioiden nostamiseksi, sillä isoja päätöksiä ei pysty tekemään, jollei ole oman voimansa tasalla. Väsyneenä tekee huonoja päätöksiä.

Tunne-energian vahvistaminen omassa kentässä on voima, jolla jaksetaan taas painaa pitkää päivää tai selvitellä ihmissuhdeasioita. Pidä huolta energioistasi, hoida itsesi lempeämmin - sijoita itseesi aikaa ja vaivaa! Huolehdi, että sinulla on vastapaino työlle ja riittävästi levon aikaa!
Monesti me naiset taidamme olla keskusvoimia ympärillä oleville. Pitää ladata energiaa, jotta jaksaa auttaa muita :)

sunnuntai 21. helmikuuta 2016

Fengshui nykypäivänä

Yllättäen on tullut asiakkailta yhteydenottoa fengshuin merkeissä. Yllättävää sanon, koska tuntuu, ettei fengshuin opit ole vielä auenneet kovin monelle. Selvästikin lisää tietoa asiasta olisi hyvä antaa. Tarkoituksenani onkin järjestää fengshui-kursseja eri puolilla Suomea.

Kyseessä on vanha kiinalaispohjainen menetelmä, jonka tarkoituksena on järjestää energiat oikein luontaisten indikaattoreiden mukaan. Tarkastelupohjana ovat ilmansuunnat ja luonnon elementit. Jokaisen ilmansuunnan ja elementin voimalla on merkitystä tietynlaisten elämänasioiden tehostamiseen. Esim. jos haluat lisää runsautta elämään, tulee vahvistaa puu-elementtiä kaakon suunnassa, jos haluat lisää voimaa parisuhde-elämään vahvista lounaan alueen maa-elementtiä jne....Luonnon elementit tukevat meitä elämämme rakentamisessa.

Opiskellessani joitakin vuosia sitten fengshui-konsultiksi, huomasin, että fengshui sanottaa sen minkä voi energiassa tuntea. Näin on helpompi ymmärtää puuttuvien ja vahvistettavien energiavoimien merkitykset. Jos tietyltä ilman alueelta puuttuu peruselementtiä, ei potkua kyseistä elämänaluetta hallitseviin elämänasioiden vahvistamiseen löydy.

Kyseessä ei ole mikään uutuus, vaan hyvin vanha, perinteinen oppi energioiden merkityksistä ihmisen elämässä.
Muutimme viime syksynä vanhaan omakotitaloon, jonka energiat laitoimme kuntoon fengshuin pohjalta. Teimme suunnitelman asioista, joihin toivomme vahvistusta. Sisustuksen muokkaantuessa huomioimme aina energioiden vahvistuspaikat - on hyvä kuunnella myös intuitiota. Se kertoo usein luontaisesti sen minkä voimme lukea fengshui-kirjoista. Kunhan vaan luotamme intuitioomme :)

sunnuntai 31. tammikuuta 2016

Kuolema on siirtymä

Teen viikottain asiakastyötä auttaen asiakkaita kanavoimalla henkiauttajien viestejä heille. Se on äärettömän palkitsevaa ja mielenkiintoista työtä. Asiakkaiden kanssa joudun tekemisiin heidän elämäntilanteittensa, useimmiten nimenomaan haasteellisempien kanssa.
Omassa elämässäni olen toteuttanut mahdollisimman rauhallista ja luonnonmukaista elämäntapaa yhdessä samanhenkisen kumppanini kanssa. Meillä on hyvä olla ja elää yhdessä. Olemme jakaneet vuosien aikana monenlaista.
Silti emme arvanneet joutuvamme tukemaan toisiamme vuorotellen tilanteissa, jotka vievät paljon sekä ajatus-, toiminta- että tunne-energiaa. Kuolemanpelko on tuntunut kadonneen henkisen kasvun ja kehittymisen myötä. Meediona tiedän yhteyksien olevan olemassa vielä kuoleman jälkeenkin. Tuen ja välitän parantavaa voimaa asiakkailleni. Kuolema on keskusteluissa usein, muodossa tai toisessa. Ymmärrys henkimaailman läsnäolosta on tuonut rauhaa ja kuolema on mielestäni siirtymä toisenlaiseen olomuotoon.

Asia tuli hyvin konkreettiseksi omassa elämässämme, kun isämme päättivät lähteä henkimaailmaan aivan peräkkäin. Ensin hyvästelimme appeni ja hiukan sen jälkeen oli oman isäni saaton vuoro ja kohta koittaa hänenkin hautajaisensa. Tukea olemme saaneet antaa että jakaa toisillemme.

Vuodenvaihtumisella voi olla joku merkitys poislähtijöille. Juuri ennen vuodentaitetta tai heti sen jälkeen tuntuu lähteneen paljon ihmisiä. Uskon, että kysymys on tietyn ajanjakson päättymisestä ja vuodentaite sopii nollauskohdaksi. Uusi vuosi tuo uudet haasteet ja tavoitteet - ja useimmiten suurta puhdistumista, muodossa tai toisessa ja siksi voi olla rankkaa/väsyttävää.

Hyvää matkaa iseillemme - tiedän, että vastaanottajat ovat olleet vastassa ja he ovat päässeet valoon!
Nyt on jäljellä fyysinen suru, joka tulee jokaiselle vanhempansa menettäneelle. Juurista on katkennut osa ja kestää hetken aikaa mieltää asian lopullisuus sekä tasapainottaa itsensä.

lauantai 23. tammikuuta 2016

Ongelma joka ei oikeasti ole ongelma

Mulla on ongelma, joka on oikeasti iloinen ongelma, eikä huono juttu ollenkaan. Olen kirjoittanut muutaman vuoden kirjaa "Käsikirja selvänäköiseen kanavointiin", kuinka tulla hyväksi valon ja rakkauden kanavaksi. Tällä hetkellä olen viimeistelyvaiheessa ja toivon saavani sen valmiiksi tämän kevään aikana. Kustantajakysymyskin on vielä ratkaisematta.....mutta voih! kun päästä pursuaa jo seuraavaa aihetta ja tekstiä. Alan näillä näkymin leikkiä tulevaa kirjailijaa ja teen jo muistiinpanoja seuraavan kirjan sisällöstä....:) Mutta kun ei millään malttaisi enää viimeistellä, editoida edellistä.....mieli palaa jo kohti seuraavaa. En kuitenkaan uskalla aloittaa sitä vielä, koska se on vaaraksi jäädä edellisen alle. Nyt pitää saada rauha päähän ja kädet työhön, sillä vaikuttaa pahasti siltä, että saatan ryhtyä isona kirjailijaksi :)

maanantai 11. tammikuuta 2016

Henkisyyttä työpaikoille

Henkisyyden tarve on noussut esiin myös perinteisen terveydenhoidon alalla. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on kursseilleni ollut ja vastaanotollani käynyt yhä enemmän terveydenhuollon henkilökuntaa. Sairaanhoitajia, psykologeja, psykoterapeutteja, lähihoitajia, lääkäreitäkin. On huomattu, ettei perinteinen ajattelu- ja hoitotapa ihmisten auttamiseksi aina riitä. Halutaan auttaa laaja-alaisemmin. Ihmisten mielen- ja kehon ongelmat ovat muuttuneet ihmiskunnan henkisen kasvusuunnan mukaisesti. Etsitään enemmän henkisiä tarkoituksia ja merkityksiä. On ollut ilo huomata tämä suunta!

Näin hoitamisen keinotkin joutuvat hakeutumaan yhä enemmän henkiselle puolelle. Työtilanteiden suurempi kuormitus ja siitä seuraavat ongelmat (kiusaaminen, burnout, masennus jne.) ovat myös lisääntyneet. Toisaalta ihmiset ovat alkaneet, enemmän kuin koskaan, elää  (vapaaehtoisesti) henkisen polkunsa mukaisesti. Kiinnostus henkisiä asioita kohtaan on kasvanut valtavasti oman näkijän työni (16 vuoden) aikana. Jopa perinteisten johtamistaitojen tilalle on tullut uudenlainen, ihmisläheisempi muoto. Auktoriteettien aika alkaa olla ohi, elämme nyt yhteisöllisyyden ja yhteistyön feminiinisessä voimassa. Tämä on ehdottomasti paras tapa saada parannusta asioihin :)

Yksi useimmin keskustelun aiheena olevista teemoista on kuinka saada henkisyys mukaan työhön ja työpaikan tilanteisiin. Sillä ratkeaisi moni haaste!
Parhaiten työpaikkojen ja -tilanteiden energiaa voi muuttaa muuttamalla omaa suhtautumistaan rakkaudellisemmaksi ja alkamalla kanavoida parantavaa energiaa sekä pyytämään enkelien ohjausta työpaikalle.

Sinäkin voit olla enkelien lähettäjä ja kanava, joka palvelee koko työyhteisöä ja sen ilmapiiriä. Jostain se muutoskin aina alkaa. Jokaisen panos on merkityksellinen. Tässä on tärkeää tehdä pyyteettömiä pyyntöjä esim. "sitä mitä eniten tarvitaan" ja "mikä on tarkoituksenmukaisinta", näin siis kunnioittaen työkavereiden vapaata tahtoa.
Muutos lähtee omasta toiminnasta - hyvä lisää hyvää, rakkaus rakkautta, ilo iloa!

lauantai 9. tammikuuta 2016

Ajatuksia narsismista, alustusta aiheeseen

Uskon, että narsismia on aina ollut - omassa kokemuspiirissänikin, mutta vasta viime vuosina ovat uhrit saaneet tukea nostaakseen päätään ja pyytääkseen apua. Järjestelmä on kehittynyt diagnosoimaan tämän mielenhäiriön. Joka viikko kohtaan työni puitteissa narsismin uhreja.
Vaatii todella paljon voimaa päästä eroon verkosta, jonka narsisti kutoo uhrinsa ympärille. Lopulta ei ole enää hengitystilaa, kaikki oma voima on viety. Uhrista tulee tahdoton nukke, jonka naruja ohjailee toinen ihminen.
Pohdin sitä onko kyseessä malliopittu käyttäytymistapa vai luonteen häiriö? Olen tullut siihen tulokseen, että usein se koostuu molemmista. On henkilöitä, jotka ovat luonteensa puolesta alttiimpia ottamaan  käyttäytymisen mallikseen ja jos kotona kasvatetaan esimerkkiä luoden ottaa henkilö käyttöönsä sen suomat keinot.
Ja jos kasvattaja ei ole ollut suoranaisesti narsisti saattaa taustalla olla muita tekijöitä, jotka ovat luoneet ihmisestä "hirviön". Miksi sisaruksista ei tule narsisteja? Siihenkin täytyy olla syynsä.

Uhriksikaan ei suostu kuka tahansa. Usein hän on jo valmiiksi siipeensä saanut, huonolla itsetunnolla kasvanut, myötäilevä, miellyttämisenhaluinen ihminen.

Työssäni joudun tekemisiin narsistien energioiden kanssa. Asiakkaani pyytää apua ja pyrin katsomaan siinä yhteydessä myös syyt seurauksiin. Sekä asiakkaalta että alistajalta. Siinä selviää taustalta monenlaista.
Narsistin käytös ei milloinkaan eikä missään tapauksessa ole hyväksyttävää, eikä siihen tulisi alistua, mutta joskus alistajan taustalta löytyy syitä, jotka selittävät sen, ettei hänelläkään ollut paljoa valinnanvaraa. Usein hän on narsistin kasvattama (joko äiti tai isä) lapsi, jolla ei ole voimaa katkaista ketjua vaan hän omaksuu toimintatavan itselleen. Eikä hänellä toisaalta ole tietoa muunlaisesta käyttäytymisestä.

Ratkaisevaa kummallekin osapuolelle olisi saada tehokkaampaa apua. Saada narsisti ymmärtämään oma traumansa ja hakemaan siihen apua. Uhria on helpompi auttaa, kunhan hänet saa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tuen ja avun äärelle. Jälkiterapia vie kyllä sitten vielä aikansa.
Joskus näkee narsistien energioissa myös ns. pahan ilmentymän ja silloin kyllä arvaan, ettei hän ole valmis muuttamaan käyttäytymistään, vaan tulee jatkossakin hakemaan voimansa negatiiviselta puolelta.

On hyvä pohtia tilanteen henkisiä merkityksiä. Miksi uhri ottaa elämänoppinsa näin haasteellisella tavalla? Mikä on narsistin elämänoppi ja tuleeko hän ottamaan sitä oppiakseen tämän elämän aikana?
Tiedän jatkavani tästä aiheesta vielä myöhemminkin, joten olkaa kuulolla jos aihe on omakohtainen tai kiinnostaa muuten!

torstai 7. tammikuuta 2016

Vapaa tahto

Universumissamme on sielujen käytössä henkisiä lakeja, joita noudattamalla pysyy valoisalla pinnalla ja  pärjää elämässään paremmin. Yksi niistä on Vapaan Tahdon -laki. Sen merkitys on korostunut työssäni.
Jokaisella sielulla on hengessään vapaa tahto, joka merkitsee sitä, ettei hänen polkuaan saa kukaan toinen manipuloida tai väkisin ohjata, vaan kaikkien on kunnioitettava hänen yksilöllistä sielunpolkua, joka sisältää tärkeitä opinpaikkoja. Ilman oppimista emme kehity sieluina. Toinen ihminen ei voi täysin tietää kaverinsa sielunpolun suunnitelmaa, koska kullakin on täysin yksilöllinen polku käytävänään.

Tästä johtuen, jollekin voi olla tärkeää saada pudota polvilleen saakka oppiakseen merkityksellisen elämänasian. Jos hänet nostettaisiin pystyyn ennen aikojaan, hän vain jatkaisi entistä, eikä tekisi muutosta.
Enkeleille ja henkioppaille voi kuvitella nousevan hikipisaroita siipien pintaan kun seuraavat kamppailuamme,
eivätkä voi väkisin puuttua, vaan hekin joutuvat kunnioittamaan meidän kunkin vapaata tahtoa.
Ovat onneksi vierellä valmiina kannattelemaan tiukoissa paikoissa :)

Oman ammattikuntanikin kuuluu tätä lakia kunnioittaa. Voimme opastaa välittämällä viestejä, mutta nämä viestit ovat ohjeellisia. Niillä valetaan uskoa parempaan ja autetaan löytämään uusia mahdollisuuksia.
Itselleni on tärkeää olla manipuloimatta ketään, jottei viesteihin tulisi egollisia tarkoituksia. Joillakin kestää pitkään antaa itselleen lupa muuttua ja ottaa vastaan parempaa. Kanavana minun on kunnioitettava kunkin omaa rytmiä, vaikka kuinka näkisin siitä seuraavan pidentynyttä kamppailua.
Koska haluan olla mahdollisimman puhdas valon ja rakkauden kanava ja parantavien viestien välittäjä, on paikkani olla asiakkaan tukijana sekä voimantuojana, välittämässä hänelle henkiviestien kautta laajempaa mahdollisuuksien näkymää.
Onneksi tiedän, että asioilla on aina taipumus järjestyä. Sillä aikaa pyrin tukemaan ja tuomaan voimaa asiakkaalle. Olen tästä työstä hyvin kiitollinen!

Vahvistajana asiakkaan sisäiselle viisaudelle

Monesti istunnon päättyessä kuulen asiakkaan toteavan, että "vahvistin sen mitä hän oli mielessään ajatellut". Itse asiassa se on minulle parasta kiitosta. Siitä selviää, että asiakas on noudattanut omaa intuitiivista ohjaustaan, mutta ei ole uskonut siihen täysillä. Näin saan olla ikään kuin vahvistimena ja mahdollisuuksien peilaajana hänelle.

Selvänäkijän työ on ennen kaikkea tuoda henkimaailman auttajilta opastusta asiakkaalle, mutta ei puuttua hänen polkuunsa. Jokaisen polulla on juuri ne haasteet ja opit, joita kullakin on, eikä meillä kanavilla ole lupaa niitä manipuloida.
Koen työni kautta pystyväni opastamaan asiakasta löytämään oikeat reitit ja autan häntä saamaan lisää voimaa sitä kulkeakseen.

keskiviikko 6. tammikuuta 2016

Tämä päivä on hyvä päivä

Tervetuloa lukemaan blogiani! Tämä on päiväkirjanomainen tapa kertoa asioista, jotka itseäni pohdituttavat ja joista koen mielekkääksi kirjoittaa. Toivon, että saat sanoistani vahvistusta ja oivalluksia - mitä ikinä polullesi tarvitsetkaan!

Tässä ajassa tuntuu olevan paljon muutoksia, jotka pohdituttavat. Niin itseäni kuin asiakkaitani.
Menossa oleva maailmanmuutos tekee haasteita pärjäämiselle. Työssäni kohtaan päivittäin asiakkaiden ongelmia ja pyrin olemaan puhtaana kanavana auttavien viestien saamiseksi.

Jotta voisin olla riittävän korkeana kanavana, tulee minun pystyä puhdistamaan ja nollaamaan kaikki se, mikä ei enää palvele. Työpäivässäni se tarkoittaa sitä, etteivät asiakkaan asiat kuulu minulle enää puhelun tai vastaanottokäynnin päätyttyä.

On vienyt aikaa päästä tähän työskentelymuotoon, jossa olen läsnä vain sen hetken kun kanava on auki. Asiakkaan asiat eivät oikeasti kuulu minulle, vaan olen käytettävissä avun kanavana vain sen hetken kun hän haluaa. Sen jälkeen on asiakkaan asiat unohdettava. Tämä on suoja ja edellytys jaksamiselle työssäni.
Voin todeta, että tämän olen oppinut ja siitä kiinni pitänyt. Jopa siinä määrin, että asiakas, joka soittaa 2-3 kertaa vuodessa saattaa ihmetellä, etten muista mitään mitä viimeksi puhuimme, vaan aloitamme aina siitä tilanteesta, jossa hän on!